Groei&Bloei Bomen over kerst - Blik op de Tuin no. 1038/2021

Bomen over kerst - Blik op de Tuin no. 1038/2021

Bomen over kerst - Blik op de Tuin no. 1038/2021

De geschiedenis van de kerstboom is bijzonder....

In deze tijd van het jaar is het gebruikelijk om, ter verhoging van de sfeer, een kerstboom in huis te zetten. Nu heel gewoon, maar er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Het is aannemelijk, dat het gebruik is overgenomen van de Germanen, die bomen als een goddelijkheid zagen. Zo wijdden zij de eik aan de meest bekende oppergod Donar. Daarnaast zetten zij, volgens de overlevering, rond de kortste dag van het jaar – midwinter - midden in het dorp een wintergroene den neer om het joelfeest te vieren; het Germaanse winterzonnewendefeest, dat 12 dagen duurde. Om de goden gunstig te stemmen d.w.z. een vruchtbaar jaar en de terugkeer van de zon af te smeken, versierden ze de boom met appels en andere toepasselijke attributen, iets wat ook de Romeinen deden. In de middeleeuwen nam het gebruik van de kerstboom in Noord-Europa en de Duitstalige gebieden tijdens christelijke winterfeesten in de buitenruimte toe. Bekend is, dat in de zestiende en zeventiende eeuw Duitsers van stand, ook kerstbomen in de huiskamer gingen zetten en ze versierden. Al snel nam de Engelse adel dit over. Vervolgens verspreidde het in huis zetten van de kerstboom zich in de negentiende eeuw uit over Europa en ook ons land; dit zeer tegen de zin van de RK kerk. Het was immers een heidens gebruik. Ook de Amerikaanse President Roosevelt probeerde in 1901 de kerstboom te verbieden. Hij vond namelijk, dat het kappen van kerstbomen desastreus was voor de boomvoorraad. Zijn eigen zoons staken daar, met hulp van deskundigen, echter een stokje voor!

Fijne Feestdagen!

Anneke

T  twitter.com/blikopdetuin; 

F facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via:

info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl