Groei&Bloei Bomenredders opgelet - Blik op de Tuin -1056/17/2022

Bomenredders opgelet - Blik op de Tuin -1056/17/2022

Bomenredders opgelet - Blik op de Tuin -1056/17/2022

Bij goed bedoelde acties is een stukje educatie noodzakelijk.....

Een waar verkeersinfarct leverde kortgeleden de actie van Het Nationaal Park Hollandse Duinen, Plan Boom en gemeente Westland op. Honderden enthousiaste Westlanders kwamen namelijk op het bericht af, dat ze gratis een Acer campestre, veldesdoorn; een Cornus mas, gele kornoelje of een Rhamnus frangula, sporkehout konden ophalen bij het gemeentekantoor in Naaldwijk. Binnen de kortste keren was de voorraad op en gingen talloze bomenredders onverrichter zake en teleurgesteld naar huis. Gelukkig stond er voor hen in de middag een tweede lading klaar.

Door deze actie zijn ruim 800 boompjes in Westlandse tuinen terechtgekomen, wat natuurlijk een fantastisch resultaat is; immers hoe meer groen, hoe prettiger de leefomgeving. Naast de boompjes kregen de nieuwe bezitters van al dit groen gelukkig ook een plantadvies en productinformatie mee. Nu hoop ik oprecht, dat al die enthousiastelingen deze begeleidende informatie goed gelezen hebben, want de boompjes, die nu ongeveer 1 meter hoog zijn, hebben namelijk een behoorlijke uitgroei. Eigenlijk komen ze het beste tot recht in een middelgrote tot grote tuin; niet echt geschikt voor de kleine tuin, dus! Belangrijk blijft dus ook hier het devies: ‘de juiste plant op de juiste plaats’. Hiermee voorkom je dat bomen en struiken door hun groeikracht binnen een paar jaar het veld moeten ruimen en we daarmee ons mooie vergroeningsdoel voorbij schieten! Natuurlijk is alles te snoeien, maar een struik als Cornus mas, die in het vroege voorjaar prachtig geel bloeit, komt pas goed tot zijn recht als hij tot volle wasdom mag komen. Tip: geef uw aanwinsten de komende tijd genoeg water om aan te slaan.

Anneke

T  twitter.com/blikopdetuin; 

F facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl