Groei&Bloei Een tuin op de toekomst voorbereid(2) - Blik op de Tuin 1084/45/22

Een tuin op de toekomst voorbereid(2) - Blik op de Tuin 1084/45/22

Een tuin op de toekomst voorbereid(2) - Blik op de Tuin 1084/45/22

Het veranderende klimaat heeft ook gevolgen voor onze tuinen...

Recent hield plantendeskundige Margareth Hop bij Groei & Bloei Westland een presentatie over de klimaatbestendige tuin. Meer en lange hittegolven, maar ook plensbuien vragen om een andere aanpak. Naast het inzetten van planten in de strijd tegen de hitte ging Margareth ook in op de vraag wat we met al dat regenwater in de tuin moeten doen. Allereerst is het belangrijk om in de tuin alleen daar te bestraten waar het nodig is en bij het aanleggen van een terras i.p.v. grote tegels voor halfverharding (grind, split e.a.) of een houten terras te kiezen. Regenwater kan dan bij plensbuien eenvoudig tussen de halfverharding of de planten wegzakken en komt niet nodeloos in het riool terecht. Regenwater kunnen we ook in een regenton opvangen, maar die zit helaas na een stortbui al snel vol, tenzij je er een aantal aan elkaar koppelt! Een goed alternatief is om van je tuin een regentuin te maken door de regenpijp van de riolering af te koppelen. Het water leid je via een afvoergoot met voldoende afschot naar een plek in de tuin waar het goed weg kan zakken. Het tuindeel waar je het water heen leidt moet wel 10 tot 15 cm lager liggen en er moeten nu al geen plassen staan. Omdat niet alle planten tegen wateroverlast kunnen is het belangrijk de planten op die plek daarop aan te passen. Een andere mogelijkheid is de aanleg van een wadi, een lager tuingedeelte voor regenwateropslag, waar speciale drainageplaten het water tijdelijk vasthouden. Meer informatie? De hand-out van de presentatie vind je op: westland.groei.nl/terugblikken.

Anneke

twitter.com/blikopdetuin; F facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via:

info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl