Vacature directeur/algemeen secretaris

Vacature directeur/algemeen secretaris

Omdat onze directeur/algemeen secretaris aan het einde van dit jaar met pensioen gaat zoekt de vereniging KMTP/Groei & Bloei een nieuwe directeur (36 – 40 uur per week)

Wie zijn wij?

Groei & Bloei’, een landelijke vereniging voor tuinliefhebbers, zoekt voor haar organisatie
een inspirerende, ambitieuze en ondernemende directeur. Vanuit
eindverantwoordelijkheid én in nauw overleg en verbinding met de afdelingen, de
ledenraad, het landelijk bestuur en de medewerkers van het bureau initieert, stimuleert
én begeleidt deze de verdere ontwikkeling, positionering en gewenste groei van de
vereniging. De directeur is voor alle betrokken en aangesloten gremia en het externe
netwerk als persoon en boegbeeld voor de Vereniging zichtbaar en aanwezig. En last but
not least doet hij/zij dit vanuit een intrinsieke groene belangstelling en samen met de
leden van de vereniging.

Belangstelling? Ga naar Crowngillmore.nl/