Over de Nationale Tuinweek

In 2023 vindt de Nationale Tuinweek plaats van 10 t/m 18 juni! Met op 17 en 18 juni het Open Tuinen Weekend. Het thema is dit jaar het 'Groei & Bloei Tienpuntenplan voor klimaatvriendelijk tuinieren'. De Nationale Tuinweek is een evenement van de vereniging Groei & Bloei.

De Nationale Tuinweek sluit aan bij een groeiende belangstelling voor tuinieren en alles wat met groen te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan meer groen om woningen en bedrijven. Vaak kan dat worden gerealiseerd zonder veel (extra) ruimtebeslag, bijvoorbeeld op braakliggende terreinen, in binnentuinen en verticaal tegen gevels of op balkons.

Thema voor de Tuinweek van 2023:

  • Tijdens de Groei & Bloei Nationale Tuinweek staat het Groei & Bloei Tienpuntenplan voor klimaatvriendelijk tuinieren centraal waarbij het draait om de klimaatvriendelijke tuin. Als je alle tuinen in Nederland naast elkaar zou leggen, dan heb je een flinke lap groen. Daarmee kan een bijdrage geleverd worden aan het tegengaan van klimaatverandering. Hoe mooi en bijzonder is dat? Tuiniers kunnen een rol spelen in het helpen van de natuur! Bezoek tijdens de Groei & Bloei Nationale Tuinweek een tuin, een workshop, excursie , een plantenmarkt of lezing van Groei & Bloei en ontdek hoe jij zelf je steentje kan bijdragen in je eigen tuin, op je balkon, in het park, in je moestuin of met een geveltuintje..

Wat is de vereniging Groei & Bloei

Groei & Bloei is een vereniging van liefhebbers van tuinen en tuinieren. De vereniging bestaat uit 130 afdelingen door heel Nederland en België, elk met een eigen bestuur. Zij organiseren door het jaar heen activiteiten, variërend van lezingen en workshops tot excursies en korte reizen naar mooie tuinen.
De vereniging geeft een tijdschrift uit voor tuinliefhebbers. Het is het grootste tuintijdschrift in Nederland. Leden krijgen het blad bij het lidmaatschap. Informatie over tuinen en tuinieren van Groei & Bloei is ook te lezen op www.groei.nl en Pinterest, Facebook en Twitter.

Hoe werkt Groei & Bloei samen met anderen?

Tuinieren is hot. In de stedelijke omgeving is de belangstelling voor tuinieren groeiend. Op braakliggende terreinen ontstaan buurtmoestuinen. Guerillagardening en samen tuinieren zijn vormen die dertigers en veertigers aanspreekt. Stadstuinbouworganisaties stimuleren bewoners meer te doen met groen. Buiten de stad is de aandacht voor tuinieren van oudsher al groot. De afdelingen van Groei & Bloei werken al veel samen met lokale organisaties om tuinieren en groen onder de aandacht te brengen, denk hierbij aan tuincentra, lokale groenvoorzieners, volkstuincomplexen, moestuinen etc.

Krachten bundelen

Groei & Bloei werkt al jaren samen met Stichting Steenbreek. Het thema De Levende Tuin sluit goed aan bij de doelstelling van Steenbreek, het vergroenen van Nederland. Maar er zijn meer organisaties met een groen hart. Groei & Bloei, Stichting Steenbreek, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie en KNNV, vereniging voor veldbiologie bundelen sinds 2019 hun krachten om met elkaar de Nationale Tuinweek breder bekend te maken. Ieder doet dit op zijn eigen manier met zijn eigen middelen. Daarom kun je ook dit jaar weer activiteiten verwachten van Groei & Bloei-afdelingen met een van deze partners.