Colofon

Colofon

Lidmaatschap / abonnement
Een abonnement op Groei & Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd.

Contributie: zie hier
Opzeggen: voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar bij Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of per e-mail: leden@groei.nl

Vragen over de contributiebetaling: 079-3681225 of leden@groei.nl
Vragen over de bezorging: 079-3681225 of leden@groei.nl
Voor vragen aan de redactie: 079-3681235 of e-mail: redactie@groei.nl
Voor overige vragen: 079-3681215 of e-mail: secretariaat@groei.nl

Meer over adverteren