Redactie

Redactie

Hoofdredactie: Jasker Kamp
Eindredactie: Anne Boot, Nicolien van Doorn (freelance)
Redactie: Fransje van Dorp, Sandra Verkic, Marianne Vrijhof
Online: Mariëtte van Vucht, Marijke Terburg (freelance)

Vormgeving: M&D vormgevers en Imke Horvers
Drukkerij: Moderna Printing, Paal-Beringen
Distributie: B.V. Aldipress, Utrecht;

Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer
Telefoon: 079-3681235
E-mail: redactie@groei.nl