Redactie

Redactie

Hoofdredactie: Jasker Kamp
Eindredactie: Anne Boot, Muriël van Bohemen (freelance),
Janneke Klunder (freelance)
Redactie: Fransje van Dorp, Sandra Verkic, Marianne Vrijhof
Online: Mariëtte van Vucht, Laurie Ruijsch (freelance)
Vormgeving: Imke Horvers, M&D vormgevers, Karen Terpstra

Drukkerij Moderna Printing, Paal-Beringen
Distributie B.V. Aldipress, Utrecht
AMP N.V. Brussel. ISSN 0017-4475

Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer
Telefoon: 079-3681235
E-mail: redactie@groei.nl