Opzeggen

Opzeggen

  • Groei & Bloei is een vereniging en het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd.
  • Opzeggen: voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar bij Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of per e-mail: [email protected]