Mulchen

Mulchen is het afdekken van de grond. Een mulchlaag bemoeilijkt het ontkiemen van onkruidzaden, die altijd in de grond aanwezig zijn. Je kunt hiervoor diverse soorten organisch materiaal gebruiken: stro, blad, grasmaaisel, cacaodoppen, champost of gftcompost. De mulch verteert geleidelijk, waardoor op lange termijn het humusgehalte in de bodem stijgt. Ook gaat een mulch laag erosie tegen en bij een hoosbui spoelt de grond niet zomaar weg. Al met al houdt een mulchlaag de bodem in goede conditie.

Meer in deze categorie