Regenbestendige tuin

Regenbestendige tuin

Als tuinbezitter heb je een sleutel in handen voor de oplossing van een urgent probleem; piekbuien en de gevolgen daarvan. Door de aanleg van een wadi of het plaatsen van ondergrondse infiltratiekratten in je tuin kun je regenwater bergen. En daarnaast zijn er ook zijn eenvoudiger oplossingen ...

Als na een hevige bui de straten blank staan omdat het water niet snel genoeg in het riool kan lopen is dat vervelend. Veel vervelender is echter dat hierdoor zogenaamde overstortproblemen ontstaan. Het riool raakt overbelast, de zuiveringsinstallatie kan het niet meer aan en daardoor komt er vervuild water in het oppervlaktewater terecht.
En dat is slecht voor het milieu.

Tuin als spons

Nu zou je kunnen zeggen: leuk om te weten, maar wat heeft een tuinier hiermee te maken? Het antwoord is simpel: tuinbezitters hebben een sleutel in handen voor de
oplossing van dit steeds urgentere probleem.

Alles bij elkaar hebben we zo’n 250 vierkante kilometer tuin in ons land. Voor het opvangen
van regenwater zijn die tuinen onmisbaar, vooral in de stad. Regenwater dat op verharding valt, belast het riool. Maar regenwater dat tussen de planten terechtkomt, zakt in de grond. Een tuin is een spons, die water opneemt en het - via verdamping - ook weer afgeeft.

Planten, groen dak, regenpijp afkoppelen, geveltuin

  1. Er zijn verschillende manieren om de sponscapaciteit van tuinen beter te benutten. Allereerst door er zoveel mogelijk planten in te zetten. Immers, hoe minder steen, hoe beter. Je kunt ook (een deel van) de verharding vervangen door halfverharding, die wél water doorlaat.
  2. Wat ook helpt is het aanleggen van een groen (schuur)dak. Een groen dak of dakje verdampt 70% van de regen die er gedurende het jaar op valt. Daarnaast zorgt het ervoor dat het water met vertraging de regenpijp in stroomt. 
  3. Een nog relatief weinig toegepaste, maar zeer effectieve maatregel is het afkoppelen van de regenpijp(en). Het water dat van het dak afkomt, stroomt dan niet langer in het riool maar rechtstreeks in de tuin.
  4. Leg een geveltuintje aan: zie dit artikel voor meer informatie.Het opvangen van het dakwater in eigen tuin schept kansen en mogelijkheden. Maar afkoppelen is niet iets wat je zomaar even doet. Eerst moeten er nauwkeurige berekeningen worden gemaakt. De grond moet doorlatend genoeg zijn en je moet precies weten hoeveel water er van het dak komt als het regent. Hoe groter het dak, hoe groter de benodigde bergingscapaciteit.

Wadi

Een leuke en goed zichtbare manier om het regenwater te bergen is het aanleggen van een wadi (waterafvoer door infiltratie). Simpel gezegd is een wadi een greppel waarin het regenwater tijdelijk wordt opgevangen. De doorlatendheid van de grond, de constructie en de grootte van het dak bepalen hoeveel water in de wadi terechtkomt en hoe lang het erin blijft staan. Vaak wordt gedacht dat een wadi een soort moerasje is, maar in de praktijk staan wadi’s 85 % van de tijd droog.

Ondergronds infiltratiesysteem

Er zijn ook ondergrondse infiltratiesystemen waarin een grote hoeveelheid hemelwater kan worden opgevangen. Aan de tuin zelf is dan niets bijzonders te zien, maar bij een flinke regenbui stroomt zo’n systeem vol water.

Informatie

Wie overweegt om de regenpijp af te koppelen, kan bij diverse instellingen terecht voor informatie. Sommige gemeentes geven hiervoor subsidie. Twee tuinontwerpers die zich hebben gespecialiseerd in het ontwerpen van ’klimaatbestendige’ tuinen zijn Elke Blänsdorf en Anneke Beemer van De Groene Verdieping (www.groeneverdieping.nl). Dit is een
samenwerkingsverband van tuinontwerpers uit de gemeente Amersfoort, die voor dit doel samenwerken met onder andere de gemeente Amersfoort, het Waterschap en Operatie Steenbreek (www.operatie steenbreek.nl).

Twee voorbeelden

Vorig jaar ontwierp De Groene Verdieping verschillende tuinen waarin al het regenwater
wordt opgevangen. Ze zijn heel verschillend, maar in beide gevallen hebben de eigenaren geen moment spijt gehad van hun beslissing, ze genieten met volle teugen van het resultaat.

Naar artikel Wadi-tuin
Naar artikel Ondergronds infiltratiesysteem

Uit G&B februari 2018
Tekst Fransje van Dorp m.m.v. Anneke Beemer en Elke Blänsdorf
Beeld Modeste Herwig

Meer in deze categorie