Meer vogels in de tuin?

Meer vogels in de tuin?

Anna Kemp was jaren werkzaam bij de Vogelbescherming o.a. als vogeltuindeskundige. Ze deelt graag haar tips om het jaar rond een aantrekkelijke tuin te creëren voor vogels. Een handig ezelsbruggetje is het onthouden van de 3 V’s: voedsel, veiligheid en voortplantingsmogelijkheid. 

Voedsel voor vogels

"Voedsel betekent eten voor ouders en jongen. Elke vogel heeft een andere voorkeur”. In de zomer, als de vogels jongen hebben zijn ze op zoek naar eiwitten die ze vinden in de vorm van larven en insecteneitjes. In het najaar eten veel vogels zaden en bessen. 

Veiligheid

"Voor veiligheid hebben vogels schuilplekken nodig in dichte bosjes, hagen en heggen”, aldus Anna.  Een vogelbosje in je tuin kan hiervoor uitkomst bieden. 

Voortplantingsmogelijkheid

"De veilige bosjes zijn meestal tegelijkertijd goede nestelplekken, net als wat hogere bomen met holtes”. En een vierde, overkoepelende V is die van variatie. Zorg voor een afwisselend leefgebied met struiken en bomen van verschillende hoogten. En bloeiende planten in verschillende jaargetijden voor een lange periode met insecten. 

Meer tips over de 3 V’s vind je in het Groei & Bloei novembernummer van 2022. Deze kun je als Groei & Bloei lid online lezen via Mijn Groei.nl.

Meer vogels in de tuin?