Groei&Bloei Een nieuwe start…

Een nieuwe start…

Een nieuwe start…

... in 2023.

Eindelijk is het dan zover en het is zeker wennen een logje te plaatsen, waarop - voor zover ik het begrepen heb - niet gereageerd kan worden. De reden daarvoor is dat de laatste jaren hooguit zes tot vijftien mensen daadwerkelijk actief waren met een weblog dan wel met reageren op een weblog. Gezien de organisatorische bezetting binnen G&B legt het beperkte gebruik een te groot beslag op de beschikbare tijd om het draaiende te houden. Jammer, maar wie weet, keert het tij nog eens. Het kan natuurlijk ook zo zijn - dat hoop ik trouwens wel - dat het aantal lezers van de webloggen die er nog zijn veel groter is dan de eerder genoemde vijftien. Veel leesgenoegen dan maar en wellicht...

De geplaatste foto's laten zien wat er in de eerste helft van februari bloeide in de tuin.

Afgelopen week was ik voor het eerst dit jaar weer in de Botanische Tuin van Utrecht. Mijn volgende log pakt daar de draad weer op.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl