Groei&Bloei Vrouw en tuin - Blik op de tuin no.

Vrouw en tuin - Blik op de tuin no.

Vrouw en tuin - Blik op de tuin no.

Vrouwen hebben door de eeuwen heen hun stempel gedrukt op het gebied van tuinieren.....

Al in 2016 heeft kunsthistorica Anne Mieke Backer een indrukwekkend boek met de titel ‘Er stond een vrouw in de tuin’ uitgebracht. Hierin staat ze stil bij de rol van de vrouw in het Nederlandse landschap, door de eeuwen heen. Ze beschrijft de verbondenheid die vrouwen hadden met het stuk grond, dat voor hen de basis vormde van een tuin; of het nu een nutstuin van een anonieme boerin was of een siertuin zoals die van een adellijke dame als Amalia van Solms-Braunfels. Juist aan deze eerzuchtige en ambitieuze vrouw, de echtgenote van stadhouder Frederik Hendrik, besteedde Anne Mieke Backer een groot gedeelte van haar lezing, die zij in oktober bij het Genootschap Oud Westland heeft gegeven. Amalia speelde immers een grote rol bij de aanleg van de verdwenen tuinen van Huis ter Nieuburch in Rijswijk en die van het Westlandse paleis Honselaarsdijk. Deze tuinen waren hét voorbeeld van een nieuwe tuinstijl, die bekend staat als ‘Hollands classicistisch’ en gestoeld was op enerzijds de klassieke bouwkunst en anderzijds de Italiaanse en Franse tuinarchitectuur. Het Hollandse tintje was terug te vinden in de strenge mathematische opbouw, de verfijnde schaal en het sobere materiaalgebruik. Uit brieven tussen Amalia, Frederik Hendrik en hun secretaris Constantijn Huygens blijkt haar grote betrokkenheid en inbreng, ook noodzakelijk omdat haar echtgenoot juist tijdens het tuinseizoen op oorlogspad was. De verspreiding van de Hollands classicistische tuinkunst vond o.a. plaats via  de vier dochters van Amalia, die ieder op hun beurt buitenplaatsen stichtten met namen als Oranienburg, Oranjewoud, Oranienstein, Oranienbaum en Oranienhof. Mooi boek voor Kerst of Sint!

Anneke

T  twitter.com/blikopdetuin; 

F facebook.com/GroeiBloeiWestland.

Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei en Bloei Westland vindt u op: westland.groei.nl.

Foto's bij deze tuinlog

Praat mee op groei.nl